Historie Athén

Athény byly osídleny již od neolitu. Vždy byly centrem řeckého světa, filozofie i umění. V roce 338 před n.l. byly poraženy Filipem II. Makedonským a za doby helénské jejich politický i ekonomický význam značně poklesl.

Velká část historiků považuje období antického Řecka (od roku 800 před n.l. do počátku křesťanství).

Demokracie v Athénách

Jednou z největších zajímavostí v Athénách byla možnost volného zapojení do správy veřejných záležitostí. Dnes tento styl vlády známe pod označením demokracie – vláda lidu. Nicméně v Athénách neměli ještě možnost volit ženy a otroci.

Středověk v Athénách

Od roku 1456 propadly Athény do rukou Turkům. Ti z Parthenénu vytvořili mešitu, do Propylají usídlili tureckého mistodržitele a v Erechtheiu umístili harém. Z Athén se pozvolna začala stávat vesnice.

Novověk v Athénách

Zvrat nastal v roce 1834, kdy se z Athén stalo hlavní město řeckého státu. Stanovil jej král Ota I. a Turci uznali nový řecký stát ještě o pět let dříve v roce 1829, kdy bylo ještě hlavní město Nauplio.

Athény si v té době můžete představit jako zanedbanou vesnici s pouhými 7 000 obyvateli. V roce 1851 vzrostl počet obyvatel na 31 000 a v roce 1971 vzrostl počet obyvatel na necelé dva miliony. V dnešních dnech najdete v celých Athénách přes 3,5 milionů obyvatel.