Poznejte moderní Athény

Athény jsou hlavní město Řecka, nachází se na poloostrově Attika poblíž Sarónského zálivu. Během návštěvy města můžete obdivovat spoustu antických památek. Město bylo dvakrát hostitelem letních olympijských her.

Co v Athénách navštívit

Akropolis

Akropolis je významnou dominantou Athén, pyšní se v centru města podobně jako Pražský hrad v Praze. S Akropolí se můžete setkat i na nesčetných řeckých suvenýrech, kde je symbolem Athén.

Akropolis byla po svém vzniku hlavně náboženským centrem. Navíc se v případě potřeby stala i přirozeným opěrným bodem pro všechny, kteří chtěli ovládat celé Athény silou. Mohutné opevnění můžeme ještě dnes pozorovat okolo Akropole.

Athénská agora

V centru Athén najdete Athénskou agoru. Ačkoliv pojem agora znamená v řečtině tržiště, tak to ani ve svém počátku ani v dnešní době neomezovalo funkci tohoto místa.

Kromě obchodního centra zde každý má možnost najít administrativní budovy, chrámy, soudy a další veřejné služby, které potřebuje k běžnému životu.

Dionýsovo divadlo

Hned pod Akropolí najdete Dionýsovo divadlo. Již od 6. století před n.l. zde staří Řekové uctívali každý rok tancem i zpěvem boha plodnosti, vína a veselí Dionýsa.

V roce 534 před n.l. se oslav zúčastnil Thespis, který postavil vedle sebe dva sbory a vytvořil tak dialog – tím vlastně i divadlo jako takové.