Olympijské hry v Athénách

Olympijské hry v roce 1896

První olympijské hry na světě se konaly v Athénách a to v roce 1896. Antický Panathénský stadion byl dějištěm olympijského ceremoniálu (a to i v roce 2004).

Olympijské hry v roce 2004

Díky opakovanému konání olympisjkých her se podařilo dosáhnout rozsáhlé stavby. V souhrnu se Athénám podařilo získat:

  • 65 000 nových pracovních míst, které zústaly nastálo
  • 120 km nových silnic
  • 290 000 nově vysazených stromů
  • postaveno nové mezinárodní letiště přímo v Athénách
  • nová linka athénského metra
  • 24 km nových tramvajových tratí
  • lepší kvalita životního prostředí o 35 %